Website disclaimer, algemene voorwaarden & privacybeleid

Deze website is eigendom van Organi BVBA. Door de toegang tot en het gebruik van onze website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Organi BVBA
Dynamicalaan 15 | 2610 Wilrijk | België
+32 3 820 63 00 | info@organi.be


Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website (met inbegrip van de merken, logo’s, data, namen, teksten, beelden enz.) zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Organi BVBA of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op deze website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Organi BVBA levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie correct, volledig en up-to-date zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden of verouderingen zich voordoen in deze informatie. Indien ze onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, kan u ons contacteren en dan zal Organi BVBA de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Organi BVBA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor (on)rechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

De inhoud van de website (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Organi geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Organi BVBA kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, met name als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites/pagina's van derden of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Organi BVBA verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Organi BVBA bevoegd.

Privacybeleid

Organi BVBA hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van Organi BVBA (bv. om u op de hoogte te houden van onze activiteiten). De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing door ons op de hoogte te brengen. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van (kopie) identiteit kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan ons gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die foutief, onvolledig of niet pertinent zouden zijn.

Organi BVBA kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browsertype of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze website gekomen bent of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Cookies

Tijdens een bezoek aan onze website kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van uw internetbrowser.